Ανακοίνωση για το λογισμικό SPSS

Τύπος Ενημέρωσης 
Για την ορθολογικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων αδειών SPSS από τις 23 Οκτωβρίου η χρήση του SPSS (στην παρούσα φάση αφορά στην έκδοση 22 και 23) για τις νέες εγκαταστάσεις θα είναι δυνατή σύμφωνα με τις οδηγίες που μπορείτε να βρείτε εδώ. Ειδικά, για τους υπολογιστές που βρίσκονται εκτός δικτύου ΑΠΘ στο εξής η χρήση του λογισμικού, πάντα για τις νέες εγκαταστάσεις, προϋποθέτει να πραγματοποιείτε σύνδεση VPN με το ΑΠΘ όπως διευκρινίζεται στις οδηγίες.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.