Νέος κύκλος σεμιναρίων ArcGIS

Τύπος Ενημέρωσης 
Το ΚΗΔ στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού του ΑΠΘ, διοργανώνει σε συνεργασία με τον επίσημο αντιπρόσωπο του ArcGIS στην Ελλάδα Marathon Data Systems, την 27η σειρά σεμιναρίων χρήσης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν από πιστοποιημένους εκπαιδευτές της Marathon Data Systems με την τεχνική επίβλεψη του ΚΗΔ στην Κεντρική Νησίδα Υπολογιστών του ΑΠΘ (ισόγειο Κεντρικής Βιβλιοθήκης), και είναι δωρεάν για τους συμμετέχοντες. Το κάθε σεμινάριο είναι τριήμερο και έχει διάρκεια 15 ωρών.

ΚΗΔ-501 Εισαγωγή στη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS (ArcGIS I),  Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017 - Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017, 09:00-14:00

ΚΗΔ-502 Προχωρημένα θέματα στη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS (ArcGIS II), Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 - Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017, 09:00-14:00

ΚΗΔ-503 ArcGIS Extensions Spatial Analyst - 3D Analyst (ArcGIS III), Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017 - Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017, 09:00-14:00

Το ArcGIS είναι  ένα από τα πιο διαδεδομένα λογισμικά για Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS). Χρησιμοποιείται σε μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών οι οποίες περιλαμβάνουν σχεδιασμό, ανάλυση, διαχείριση και καταγραφή γεωγραφικών συστημάτων, environmental management, land planning, vehicle tracking κ.α. Για τα σεμινάρια θα χρησιμοποιηθούν οι δυναμικές άδειες του ArcGIS στο ΑΠΘ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, Διοικητικοί Υπάλληλοι, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες. Η επιλογή των αιτήσεων γίνεται με βάση τη σειρά υποβολής της αίτησης.

Αίτηση για το πρώτο σεμινάριο ΚΗΔ-501 ArcGIS I μπορείτε να κάνετε εδώ.