Αναζήτηση συνεργάτη για υποστήριξη πρώτου επιπέδου δικτυακών υποδομών ΕΔΕΤ

Τύπος Ενημέρωσης 
Ζητείται συνεργάτης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης για την υποστήριξη πρώτου επιπέδου των δικτυακών υποδομών του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Βασικές αρμοδιότητες είναι:

  • η καθημερινή παρακολούθηση καλής λειτουργίας των δικτυακών υποδομών του ΕΔΕΤ
  • η αντιμετώπιση δικτυακών προβλημάτων σε πρώτο επίπεδο
  • η κλιμάκωση (escalation) των δικτυακών προβλημάτων στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (Network Operations Center, NOC) του ΕΔΕΤ, μέσω πληροφοριακού συστήματος τεχνι-κών δελτίων (ticketing system), σε περίπτωση που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στο πρώτο επίπεδο
  • η επικοινωνία με τους φορείς του ΕΔΕΤ, για θέματα σχετικά με τη συνδεσιμότητά τους

 

Οι ζητούμενες υπηρεσίες θα παρέχονται επί 40 ώρες ανά εβδομάδα, κατά τις εργάσιμες ημέρες μέσα στο διάστημα 8:00 – 20:00 και τα Σαββατοκύριακα (1 Σαββατοκύριακο σε κάθε 5) και τις αργίες στο διάστημα 9:00 – 17:00.

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ως τη Δευτέρα 9/10/2017 και ώρα 13:00.

Αναλυτικές πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο της πρόσκλησης.