Ανανέωση λογισμικού ANSYS

Τύπος Ενημέρωσης 

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η ανανέωση της άδειας χρήσης του λογισμικού ANSYS για ένα έτος.

Πληροφορίες για το λογισμικό μπορείτε να δείτε στη σελίδα του ANSYS