Αξιολογήστε τις υπηρεσίες μας - Τα αποτελέσματα

Τύπος Ενημέρωσης 

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στην έρευνα αξιολόγησης των υπηρεσιών μας. Φέτος το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε πλήρως από 5.241 άτομα (έναντι 3.811 ατόμων πέρυσι). Η συνολική αύξηση της τάξης του  37,5% αναλύεται σε αυξημένη συμμετοχή σε σχεδόν όλες τις κατηγορίες προσωπικού και κυρίως στους φοιτητές.

Μεταξύ άλλων, η έρευνα ανέδειξε:

  • σταθερή θετική εικόνα της γενικής εικόνας του ΚΗΔ και των μηχανισμών υποστήριξης με ποσοστά αξιολογήσεων, στην συντριπτική πλειοψηφία των αντίστοιχων παραμέτρων, στη διαβάθμιση του Πολύ Καλή/Καλή >85%
  • χρήση του webmail όχι μόνο για περιστασιακό έλεγχο των emails εκτός γραφείου αλλά ως μοναδικού email client από το 57% των συμμετεχόντων
  • επαρκή ενημέρωση των γραμματειών για τις περισσότερες από τις νέες υπηρεσίες που τις αφορούν.  Για παράδειγμα σε ποσοστό >80% γνωρίζουν τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων docs.auth
  • θετική αντάποκριση των φοιτητών στη νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης αιτήσεων, με ποσοστό 73% αξιολογούν θετικά την εμπειρία τους από τη χρήση της υπηρεσίας
  • δυνατότητα βελτίωσης των εργαλείων αναζήτησης της πληροφορίας στον ιστοχώρο του ΚΗΔ, με ποσοστό 63% να αξιολογεί ότι βρήκε εύκολα αυτό που έψαχνε
  • ανάγκη για εντατικότερη ενημέρωση των μελών αναφορικά με τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, με βάση τις απαντήσεις σας σε αντίστοιχες ερωτήσεις  και τα ανώνυμα και επώνυμα σχόλια που υποβλήθηκαν.

Συνημμένα, θα βρείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία θα ληφθούν υπόψη στην υλοποίηση νέων ενημερωτικών δράσεων και στο σχεδιασμό της στοχοθεσίας του επόμενου έτους.
Όπως και τα προηγούμενα έτη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και τα επώνυμα και ανώνυμα σχόλια/προτάσεις σας. Φέτος, καταγράψαμε σχόλια όπως:

"Θα ήθελα να ενημερωθώ για τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες που προσφέρονται."
"Μια εύχρηστη και απλή υπηρεσία συγχρονισμού αρχείων χρηστών με κάποιο αποθ. δικτυακό χώρo."
"Λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας, θα με διευκόλυνε ιδιαίτερα η υπηρεσία αποστολής ηλεκτρονικών πιστοποιητικών να ήταν πιο απλή (λιγότερα βήματα ενδεχομένως) και λιγότερο χρονοβόρα"
"πολύ καλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών"
"Να γίνει ενημέρωση ανά τμήμα για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και για τον τρόπο ανεύρεσης των πληροφοριών."
"(α) Θα είναι απίστευτα χρήσιμο να μπορεί κανείς *επιτέλους* να υποβάλει έγγραφα και αιτήσεις (τουλάχιστον κάποια από αυτά) στην Επιτροπή Ερευνών με ψηφιακή υπογραφή. Κάτι τέτοιο θα μείωνε απίστευτα γραφειοκρατία και χαρτί, αλλά κυρίως τις εργατοώρες τόσο των εργαζομένων στην Επ. Ερευνών, όσο και των μελών ΔΕΠ, όπου για μια απλή διαδικασία απαιτείται πολύτιμος χρόνος (ειδικά για όσους βρισκόμαστε στην άλλη άκρη του campus)"
"Σας συγχαίρω για το πλήθος, την ποιότητα των υπηρεσιών και την αισθητική της ιστοσελίδας, καθώς και για το ευγενικό και καταρτισμένο προσωπικό. "
"Βελτίωση ευχρηστίας του webmail.auth. Ίσως κάποιο περιβάλλον/στυλ gmail ή hotmail."

Είναι αυτονόητο ότι αναζητούμε διαρκώς εφικτές τεχνοοικονομικά λύσεις για να ανταποκριθούμε στο σύνολο των σχόλιων/παρατηρήσεών σας και προσπαθούμε, στο πλαίσιο του εφικτού,  να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς υποστήριξης/πληροφόρησης των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.