Νέα έκδοση MATLAB 2017a

Τύπος Ενημέρωσης 
Σας ενημερώνουμε ότι η νέα έκδοση 2017a του MATLAB είναι διαθέσιμη.

Μπορείτε να δείτε οδηγίες για την απόκτηση και την εγκατάσταση του λογισμικού στη σελίδα του MATLAB