Εκπαίδευση στη χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων

Τύπος Ενημέρωσης 
Tην Τρίτη 23 Μαΐου (13:00-15:00), θα πραγματοποιηθεί εισαγωγική εκπαίδευση στη χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων - docs.auth.gr, στην Κεντρική Νησίδα Υπολογιστών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.
Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν οι λειτουργικότητες που υποστηρίζονται σήμερα από την υπηρεσία και θα επιδειχθούν συγκεκριμένα σενάρια χρήσης.

Ήδη γραμματείες Τμημάτων ( Πληροφορικής,  Μηχανολόγων Μηχανικών, Φυσικής, Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, Ψυχολογίας, Θεολογίας) και Κοσμητειών (Πολυτεχνικής και ΣΘΕ) που συμμετείχαν σε προηγούμενους κύκλους εκπαίδευσης αξιοποιούν λειτουργικότητες της υπηρεσίας όπως η ηλεκτρονική πρωτοκόλληση εγγράφων, η συνεργατική χρήση φακέλων ή η κοινοποίηση εγγράφων στα μέλη του Τμήματος.

To σεμινάριο απευθύνεται στο προσωπικό των γραμματειών των ακαδημαϊκών σχολών και τμημάτων. Αν η γραμματεία σας δεν χρησιμοποιεί ήδη την εφαρμογή ή αν θέλετε και νέοι συνεργάτες σας να εκπαιδευθούν σε αυτή μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για συμμετοχή εδώ.