Τεχνικό πρόβλημα κεντρικής υποδομής βάσεων δεδομένων

Τύπος Ενημέρωσης 
Στο διάστημα από 24/4/2017 08:40 έως 24/4/2017 09:50 στα πλαίσια εργασιών του ΚΗΔ παρουσιάστηκε ένα απρόβλεπτο τεχνικό πρόβλημα με αποτέλεσμα να μην αποθηκεύονται σωστά δεδομένα χρηστών και υπηρεσιών.

Στο τεχνικό δελτίο https://it.auth.gr/el/authTickets/view/2017042601 υπάρχουν λεπτομέρειες σχετικά με τις κεντρικές υπηρεσίες που επηρεάστηκαν από το συμβάν.
Ως αποτέλεσμα της παραπάνω δυσλειτουργίας, δεδομένα τα οποία υποβλήθηκαν σε κεντρικές υπηρεσίες του ΚΗΔ πιθανόν να μην αποθηκεύτηκαν επιτυχώς.

Παρακαλούμε να ελέγξετε ενέργειες που εκτελέσατε στις υπηρεσίες που αναφέρονται στο τεχνικό δελτίο στο αναφερόμενο διάστημα και να προχωρήσετε σε επανυποβολή αν τυχόν διαπιστώσετε ότι δεν έχουν καταχωρηθεί.

Το ΚΗΔ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την σταθερότητα και την αξιοπιστία των υπηρεσιών όμως δεν μπορούν να αποκλειστούν απρόβλεπτες δυσλειτουργίες των συστημάτων. Λυπούμαστε για την αναστάτωση και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση.