Ανανέωση λογισμικού SPSS

Τύπος Ενημέρωσης 

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η ετήσια ανανέωση του στατιστικού πακέτου IBM SPSS Statistics.

Αν το SPSS είναι ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας μπορείτε να ανανεώστε την άδεια ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
    1. Δεν χρειάζεται να κάνετε νέα αίτηση, δείτε τον νέο κωδικό εγκατάστασης στη σελίδα Το λογισμικό μου. (Ο νέος κωδικός εμφανίζεται με πράσινα γράμματα).
    2. Εκτελέστε το πρόγραμμα License Authorization Wizard (Έναρξη -> Προγράμματα -> ΙΒΜ SPSS Statistics -> ΙΒΜ SPSS Statistics License Authorization Wizard) και επιλέξτε License my product now για να δώσετε το νέο κωδικό και να ανανεώσετε την άδεια.

Πληροφορίες για το λογισμικό μπορείτε να δείτε στη σελίδα του SPSS