Παράταση χρήσης SPSS

Τύπος Ενημέρωσης 

Σας ενημερώνουμε ότι ενώ η άδεια χρήσης του SPSS λήγει στις 31 Μαρτίου κι εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα όταν εκτελείται το πρόγραμμα, το λογισμικό θα συνεχίσει να είναι λειτουργικό για όλη την διάρκεια του Απριλίου.

Μέσα στον Απρίλιο θα πραγματοποιηθεί η ανανέωση του συμβολαίου και θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.