Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μελέτης ανάλυσης κόστους-οφέλους των ομάδων υπηρεσιών που προσφέρονται από το ΚΗΔ

Τύπος Ενημέρωσης 

Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκπόνηση μελέτης ανάλυσης κόστους-οφέλους των ομάδων υπηρεσιών που προσφέρονται από το ΚΗΔ, με κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Η ανάλυση θα πρέπει να λάβει υπόψη το κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών σε ανθρώπινους πόρους και σε υποδομές, τον αριθμό των χρηστών που αφορούν και την επιρροή τους (impact) από την πλευρά του ΑΠΘ και την οπτική των χρηστών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες για την υποβολή της προσφοράς από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ (1ος όροφος κτιρίου Βιολογίας), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 - 14.00 (τηλ. 2310-998479 - Υπεύθυνη κ. Ηρώ Καλαμποκίδου).

Για ερωτήσεις/διευκρινήσεις σχετικά με το αντικείμενο της μελέτης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Τεχνικό Διευθυντή του ΚΗΔ κ. Γιάννη Σαλματζίδη (1ος όροφος κτιρίου Βιολογίας), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 - 14.00 (τηλ. 2310-998398).

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Τετάρτη,  05/04/2017 και ώρα 16.00.

Αναλυτικότερες πληροφορίες εμπεριέχονται στο συνημμένο αρχείο.