Νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής αίτησης και παραλαβής πιστοποιητικών

Τύπος Ενημέρωσης 

Η νέα υπηρεσία αναπτύχθηκε από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με στόχο να διευκολύνει τους φοιτητές, δίνοντας τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση κάποιου πιστοποιητικού από όπου κι αν βρίσκονται, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς να χρειαστεί να επισκεφτούν τη Γραμματεία του Τμήματος.
Αναλυτικότερα, η νέα υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές:

  1. να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτησή για πιστοποιητικό (π.χ. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, πιστοποιητικό σπουδών),
  2. να επιλέξουν με ποιον τρόπο επιθυμούν να παραλάβουν το πιστοποιητικό (από το γκισέ εξυπηρέτησης της γραμματείας του τμήματός ή ηλεκτρονικά),
  3. να παραλάβουν το πιστοποιητικό ηλεκτρονικά* μέσα από την εφαρμογή ηλεκτρονικής γραμματείας sis.auth.gr, ενώ σύντομα θα υλοποιηθεί μηχανισμός επαλήθευσης των ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων ώστε αυτά να έχουν ισχύ ακόμα και όταν εκτυπωθούν.

Η  υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσα από την εφαρμογή sis.auth.gr, επιλέγοντας στο μενού Εξυπηρέτηση > Αιτήσεις.

Αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή αίτησης υπάρχουν στο εγχειρίδιο της υπηρεσίας.

 

 

*Διευκρινίζουμε ότι το πιστοποιητικό που παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Ένα πιστοποιητικό που διακινείται ηλεκτρονικά και φέρει ψηφιακή υπογραφή  είναι αποδεκτό από τις δημόσιες υπηρεσίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 13- Ν. 3979/2011, άρθρα 5 και 8 -ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 (ΦΕΚ 1317/Β'/23-04-2012), άρθρο 24 - Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α΄/02.12.2016) με το οποίο υιοθετείται η αποκλειστική χρήση ΤΠΕ για τη σύνταξη και διακίνηση δημοσίων εγγράφων από 01.07.2017). Σε αυτό το μεταβατικό στάδιο προσαρμογής των δημόσιων υπηρεσιών στη νομοθεσία, παρακαλούμε να γνωστοποιείτε στο ΚΗΔ, τυχόν περιπτώσεις δημόσιων υπηρεσιών που δεν αποδέχονται την ηλεκτρονική αποστολή των ψηφιακά υπογεγραμμένων πιστοποιητικών.