Απενεργοποίηση εισερχόμενης κίνησης στη θύρα 9100 στο δίκτυο ΑΠΘ

Τύπος Ενημέρωσης 

Μετά από δικτυακές επιθέσεις που δέχθηκαν εκτυπωτές συνδεδεμένοι στο δίκτυο δεδομένων ΑΠΘ που δεν είχαν τις απαραίτητες ρυθμίσεις ασφάλειας, το ΚΗΔ για να περιορίσει το φαινόμενο προχώρησε σε φραγή της εισερχόμενης προς το ΑΠΘ κίνησης TCP στη θύρα 9100 (Jetdirect HP Print Services). Ως εκ τούτου δεν είναι εφικτό να σταλεί εκτύπωση από υπολογιστή εκτός του δικτύου του ΑΠΘ σε εκτυπωτή που συνδέεται στο δίκτυο του ΑΠΘ, εφόσον ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο TCP port. Εάν υπάρχει τέτοια ανάγκη, ο ενδιαφερόμενος χρήστης θα πρέπει πρώτα να αποκτήσει πρόσβαση εικονικού δικτύου.

Το ζήτημα θα επανεξεταστεί μελλοντικά για την άρση της φραγής.