Ενημέρωση για την εξυπηρέτηση ηλεκτρονικών αιτήσεων φοιτητών

Τύπος Ενημέρωσης 

Την ερχόμενη Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017, 13:30-14:30 πρόκειται να πραγματοποιηθεί από το ΚΗΔ ενημέρωση για την εξυπηρέτηση ηλεκτρονικών αιτήσεων φοιτητών για παραλαβή πιστοποιητικών (π.χ. αναλυτική βαθμολογία, βεβαίωση σπουδών).

Η ενημέρωση αφορά τους υπαλλήλους γραμματειών που θα εξυπηρετούν αυτά τα αιτήματα και θα διεξαχθεί στην Κεντρική Νησίδα Υπολογιστών στο ισόγειο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή από εδώ.

Παράλληλα, για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να παρευρεθούν θα μπορούν να την παρακολουθήσουν ζωντανά από την παρακάτω οθόνη και να υποβάλουν απευθείας τις ερωτήσεις τους από την επιλογή Live Chat της ιστοσελίδας επικοινωνίας

Δείτε παρακάτω το βίντεο με το ενημερωτικό υλικό.


Οι ενότητες της ενημέρωσης ανά χρονικές στιγμές:

02:10 - Πώς διαμορφώνουμε την εμφάνιση της ψηφιακής υπογραφής
08:41 - Πού βλέπουμε τις αιτήσεις των φοιτητών σε εκκρεμότητα
09:32 - Πώς εκτυπώνουμε ένα πιστοποιητικό σε μορφή pdf από την Cardisoft
11:57 - Πώς αποστέλλω ένα έγγραφο από το κλειστό δίκτυο γραμματειών σε υπολογιστή που βρίσκεται στο ανοικτό δίκτυο και αντίστροφα
18:23 - Πώς αποστέλλω το ψηφιακά υπογεγραμμένο πιστοποητικό στον φοιτητή που το ζήτησε
22:04 - Πώς ολοκληρώνω την εξυπηρέτηση μιας αίτησης φοιτητή για πιστοποιητικό