Νέα υπηρεσία "Εργαλεία Διαχειριστών Συστημάτων ΑΠΘ"

Τύπος Ενημέρωσης 

Η υπηρεσία παρακολούθησης καλής λειτουργίας εξυπηρετητών και υπηρεσιών, είναι και πάλι διαθέσιμη προσφέροντας την πλατφόρμα "Nagios" για τον έλεγχο λειτουργίας συστημάτων και υπηρεσιών.

Η υπηρεσία απευθύνεται στους διαχειριστές και υπεύθυνους συστημάτων, υπηρεσιών και ιστοχώρων του ΑΠΘ, οι οποίοι έχουν την ανάγκη παρακολούθησης της κατάστασης, της διαθεσιμότητας και της καλής λειτουργίας των συστημάτων/υπηρεσιών τους σε 24ωρη βάση.

Το ελεύθερο λογισμικό/λογισμικό ανοικτού κώδικα "Nagios" που προσφέρεται για τον σκοπό αυτό, είναι ένα σύστημα παρακολούθησης της κατάστασης υπολογιστικών συστημάτων που προσφέρει:

  •     παρακολούθηση μέσω web interface
  •     ειδοποιήσεις με email και SMS, σε περίπτωση που συμβεί ένα γεγονός που αφορά το σύστημα
  •     πλήρες ιστορικό και γραφική απεικόνιση της διαθεσιμότητας

 

Η πλατφόρμα "Nagios" είναι το πρώτο από μια σειρά εργαλείων που έχουν σκοπό την υποστήριξη των εργασιών των διαχειριστών συστημάτων του ΑΠΘ.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες.