Υποβολή αιτήσεων για το τρίτο σεμινάριο ArcGIS

Τύπος Ενημέρωσης 

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για το τρίτο σεμινάριο της 26ης σειράς σεμιναρίων χρήσης ArcGIS.
ΚΗΔ-503 ArcGIS Extensions Spatial Analyst - 3D Analyst (ArcGIS III), Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 - Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016, 09:00-14:00

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, Διοικητικοί υπάλληλοι, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες.
Η επιλογή των αιτήσεων γίνεται με βάση τη σειρά υποβολής της αίτησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο σεμινάριο ArcGIS ΙΙI είναι να έχει προηγηθεί η παρακολούθηση των ArcGIS I & ΙΙ.
Αίτηση συμμετοχής μπορείτε να υποβάλετε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για την 26η σειρά σεμιναρίων χρήσης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών μπορείτε να βρείτε στη σχετική ανακοίνωση.