Πρόσβαση σε περισσότερες από 350 υπηρεσίες έρευνας και τεχνολογίας

Τύπος Ενημέρωσης 
Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ), στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας του για υποστήριξη του έργου της ακαδημαϊκής κοινότητας, ολοκλήρωσε μια σειρά τεχνικών ενεργειών συμμόρφωσης με τα πρότυπα REFEDS R&D και GEANT Code of Conduct, που σας εξασφαλίζουν την άμεση και πλήρη πρόσβαση με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό σε περισσότερες από 350 υπηρεσίες έρευνας και τεχνολογίας, με τον αριθμό αυτό να αυξάνεται καθημερινά.

Μπορείτε να δείτε τις προσφερόμενες υπηρεσίες στους παρακάτω συνδέσμους:

  • υπηρεσίες ομοσπονδίας eduGAIN: 1, 2
  • υπηρεσίες ομοσπονδίας GRnet: 1, 2

Το ΚΗΔ και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) είναι οι δύο πρώτοι ελληνικοί φορείς που υιοθέτησαν τα παραπάνω πρότυπα εξασφαλίζοντας την αυτόματη σύνδεση των χρηστών τους με πλήθος υπηρεσιών χωρίς να υπάρχει πλέον ανάγκη για διαχειριστικές ενέργειες διασύνδεσης με την  κάθε μία υπηρεσία ξεχωριστά.