Χρησιμοποιήστε το Foodle με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό

Τύπος Ενημέρωσης 

Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμο για χρήση, κάνοντας είσοδο με τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού, ένα απλό εργαλείο για τον προγραμματισμό συναντήσεων και τη διεξαγωγή ερευνών και δημοσκοπήσεων.

Το εργαλείο αυτό προσφέρεται στη σελίδα https://foodl.org/ από τη UNINETT.