Πρόβλημα πρόσβασης σε νησίδες υπολογιστών

Τύπος Ενημέρωσης 

Λόγω τεχνικού προβλήματος, παρατηρήθηκε αδυναμία πρόσβασης σε νησίδες υπολογιστών κεντρικής υποδομής (PCLABs) φοιτητών που απέκτησαν ιδρυματικό λογαριασμό στο διάστημα από 1/5/2016 έως 19/10/2016 μέσα από το περιβάλλον register.auth.gr (όπως των νεοεισερχόμενων φοιτητών).

Κάθε φοιτητής που αντιμετωπίζει το παραπάνω πρόβλημα, θα πρέπει να προβεί μία φορά σε αλλαγή του κωδικού πρόσβασης του ιδρυματικού του λογαριασμού μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης accounts.auth.gr. Κατόπιν, η δυνατότητα πρόσβασης σε νησίδες θα αποκατασταθεί άμεσα και θα είναι εφικτή όποτε χρειαστεί. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.