Δημιουργία μητρώου εκπαιδευόμενων φοιτητών 2016-2017

Τύπος Ενημέρωσης 

 


Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) του Α.Π.Θ. προτίθεται να δημιουργήσει μητρώο φοιτητών από το οποίο θα καλεί, ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων του, φοιτητές για πρακτική άσκηση στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

Τι μου προσφέρεται;

  • Οι εκπαιδευόμενοι φοιτητές απασχολούνται για 15 ώρες ανά εβδομάδα και μετά από δεκάμηνη περίοδο χορηγείται σχετική βεβαίωση.
  • Οι θέσεις, μετά από επιλογή, μπορούν μελλοντικά (μετά από τη δεκάμηνη περίοδο) να οδηγήσουν σε υποτροφία.
  • Οι εκπαιδευόμενοι φοιτητές αποκτούν τεχνικές γνώσεις και εμπειρία σε τεχνολογίες αιχμής με την καθοδήγηση έμπειρου προσωπικού.

 

Τι γνώσεις πρέπει να έχω;

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να βρίσκονται από το 2ο ως και το προτελευταίο έτος των σπουδών τους και να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα. Γνώσεις και εμπειρία σε διαχείριση δικτύων, υπολογιστικών συστημάτων και ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού είναι επιθυμητά αλλά όχι προαπαιτούμενα προσόντα. Συνεκτιμώνται ακαδημαϊκές επιδόσεις, εμπειρία όπως προκύπτει από βιογραφικό, συνέντευξη και τυχόν συστάσεις.

Σε τι αντικείμενο θα απασχοληθώ;

Οι επιλεχθέντες θα ενταχθούν σε ένα από τα ακόλουθα τμήματα/γραφεία του ΚΗΔ σε χρονική περίοδο που θα καθορισθεί ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε τμήματος :

Τμήμα Υπηρεσιών.  Το Τμήμα  ασχολείται με την ανάπτυξη εφαρμογών, ιστοχώρων, mobile apps, και βάσεων δεδομένων, με στόχο την υποστήριξη των διοικητικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών διαδικασιών του Πανεπιστημιού. Επίσης ασχολείται με την παροχή high-performance computing (HPC) υπηρεσιών στην ερευνητική και ευρύτερα ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου. Τέλος, υποστηρίζει τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας στη χρήση υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης (videoconference), μετάδοσης εκδηλώσεων (streaming) και φιλοξενίας ηλεκτρονικών μαθημάτων (e-learning). Οι φοιτητές που θα απασχοληθούν σ’αυτό θα εμπλακούν σε έναν από τους παραπάνω τομείς, αποκτώντας εμπειρία σε θέματα τεχνολογιών ανάπτυξης λογισμικού, επιστημονικών υπολογιστικών συστημάτων, εικόνας, ήχου και τηλεκπαίδευσης.

Τμήμα Δικτυακών Υποδομών. Το Τμήμα Δικτυακών Υποδομών ασχολείται με όλα τα θέματα που αφορούν τις υποστηρικτικές υποδομές κλιματισμού και ηλεκτροδότησης των κόμβων και των datacenters, τις καλωδιακές υποδομές και τα ενεργά στοιχεία (δηλαδή routers, switches, wireless access points, τηλεφωνικά κέντρα) των δικτύων φωνής και δεδομένων. Οι φοιτητές που θα απασχοληθούν σ’αυτό θα εμπλακούν σε όσο το δυνατόν περισσότερες δραστηριότητες, αποκτώντας ένα ευρύ φάσμα εμπειριών σε θέματα τηλεπικοινωνιών.

Τμήμα Υπολογιστικών Υποδομών. Το Τμήμα Υπολογιστικών Υποδομών ασχολείται με όλα τα θέματα που αφορούν στις υπολογιστικές υποδομές του ΚΗΔ (Datacenters για υπηρεσίες παραγωγής, σταθμοί εργασίας), διαχειρίζεται τις  βασικές υπηρεσίες που σχετίζονται με κρίσιμες βασικές υποδομές (δηλαδή DNS, DHCP, VPN, authentication & authorization), καθώς και θέματα που αφορούν τη λειτουργία των κεντρικών web servers και της ιδρυματικής υπηρεσίας e-mail. Οι φοιτητές που θα απασχοληθούν σ’αυτό θα εμπλακούν σε όσο το δυνατόν περισσότερες δραστηριότητες, αποκτώντας ένα ευρύ φάσμα εμπειριών σε θέματα υπολογιστικών υποδομών.

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών. Το Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών του Τμήματος ασχολείται με την υποστήριξη 1ο επιπέδου όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στο σύνολο των προσφερομένων υπηρεσιών του ΚΗΔ με χρήση σύγχρονων εργαλείων. Επίσης ασχολείται με την συγγραφή και βελτίωση εγχειριδίων χρήσης υπηρεσιών, με τη δημιουργία οπτικο-ακουστικού υλικού (video manuals) για χρήστες  και οδηγούς (troubleshooting guides) για τους τεχνικούς της εξυπηρέτησης χρηστών. Οι φοιτητές που θα απασχοληθούν σ’αυτό θα εμπλακούν σε όσο το δυνατόν περισσότερες δραστηριότητες, αποκτώντας ένα ευρύ φάσμα εμπειριών σε θέματα υποστήριξης σύγχρονων υπηρεσιών.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φοιτητές όλων των τμημάτων του Α.Π.Θ.

Μάθετε περισσότερα από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους φοιτητές μας

Την περασμένη χρονιά οι εκπαιδευόμενοι φοιτητές μας οργάνωσαν μια ενημερωτική εκδήλωση με θέμα  “An internship@ it.auth” - Μια παρουσίαση από φοιτητές για φοιτητές" με στόχο να μοιραστούν  τις εμπειρίες που απέκτησαν στο ΚΗΔ και να παρουσιάσουν κάποια από τα projects στα οποία συμμετείχαν. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο της εκδήλωσης εδώ.

Δικαιολογητικά, προθεσμίες;

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά μέχρι την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου σύντομο Βιογραφικό σημείωμα, κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας και συμπληρωμένη τη συνημμένη «Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» στη διεύθυνση admin@it.auth.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Καλαμποκίδου, admin@it.auth.gr, 2310998479.

Οι ενδιαφερόμενοι ενδέχεται να κληθούν (με προσωπικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σε συνέντευξη, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή εντός του ακαδημαϊκού έτους, ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων του ΚΗΔ.

Συνημμένα