Άνοιγμα IPv6 σε υπηρεσίες του ΚΗΔ

Τύπος Ενημέρωσης 
Η χρήση IPv6 από τις συσκευές που συνδέονται στο δίκτυο δεδομένων του ΑΠΘ ξεπέρασε για πρώτη φορά το 30% της συνολικής κίνησης.

Από τις 15 Σεπτεμβρίου, το ΚΗΔ ξεκίνησε τις εργασίες ανοίγματος των υπηρεσιών του πάνω από IPv6 διευθύνσεις, με πρώτη υπηρεσία το webmail.auth.gr. Εφόσον συνδέεστε με IPv6, θα βρείτε το ειδικό σήμα στην αρχική οθόνη της υπηρεσίας.