Αναβάθμιση υποδομής Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου - Aντιμετώπιση μολυσμένων μηνυμάτων

Τύπος Ενημέρωσης 
Καθημερινά, οι χρήστες του ΑΠΘ λαμβάνουν και αποστέλλουν πάνω από 700.000 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου*. Για την προστασία των χρηστών, το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή μετάδοσης μολυσμένων μηνυμάτων καθώς και μηνυμάτων ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam). Πάνω από το 5% μπλοκάρεται αυτόματα, βάση ελέγχων που γίνονται σε πραγματικό χρόνο.

Το προηγούμενο διάστημα ολοκληρώθηκαν ενέργειες αναβάθμισης των υποσυστημάτων της υποδομής Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας στην αντιμετώπιση περιστατικών spam και μολύνσεων. Ως αποτέλεσμα, σημειώθηκε αύξηση κατά 30 φορές στην αναγνώριση μολυσμένων μηνυμάτων.

Μπορείτε πάντα να κάνετε τις δικές σας ρυθμίσεις ανεπιθύμητης αλληλογραφίας από το περιβάλλον accounts.auth.gr (οδηγίες).

 

* ημερήσιος μέσος όρος για δεδομένα έτους 2015