Ενημέρωση για πρόβλημα ασφάλειας στην υπηρεσία Dropbox

Τύπος Ενημέρωσης 
Εάν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Dropbox, ενημερωθείτε μέσα από τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας  https://www.dropbox.com/help/9257 για πιθανή ανάγκη αλλαγής του κωδικού πρόσβασης.