Αξιολογήστε τις υπηρεσίες μας

Τύπος Ενημέρωσης 

Αυτές τις μέρες διενεργούμε την ετήσια αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών μας. Όλα τα μέλη του ΑΠΘ έχετε λάβει ήδη τη σχετική πρόσκληση που περιέχει το σύνδεσμο για τη συμμετοχή σας στην  έρευνα.

Όπως κάθε χρόνο, χρειαζόμαστε τις απαντήσεις, τα σχόλια και τις προτάσεις σας ώστε να σχεδιάσουμε καλύτερα και αποδοτικότερα τις επόμενες δράσεις μας και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

Η έρευνα είναι ανώνυμη και για τη συμπλήρωσή της απαιτούνται λίγα λεπτά.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας