Υποβολή αιτήσεων για το τρίτο σεμινάριο ArcGIS

Τύπος Ενημέρωσης 
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για το τρίτο σεμινάριο της 25ης σειράς σεμιναρίων χρήσης ArcGIS.

ΚΗΔ-503 ArcGIS Extensions Spatial Analyst - 3D Analyst (ArcGIS III)Δευτέρα 30 Μαΐου 2016 - Τετάρτη1 Ιουνίου 2016, 09:00-14:00

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, Διοικητικοί υπάλληλοι, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες.

Η επιλογή των αιτήσεων γίνεται με βάση τη σειρά υποβολής της αίτησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο σεμινάριο ArcGIS ΙΙΙ είναι να έχει προηγηθεί η παρακολούθηση των ArcGIS I & ΙΙ.

Αίτηση συμμετοχής μπορείτε να υποβάλετε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για την 25η σειρά σεμιναρίων χρήσης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών μπορείτε να βρείτε στη σχετική ανακοίνωση.