Υπενθύμιση για τη νέα εφαρμογή ηλεκτρονικής γραμματείας διδασκόντων

Τύπος Ενημέρωσης 
Υπενθυμίζεται ότι από την εξεταστική του Ιουνίου η υποβολή βαθμολόγιων θα είναι δυνατή μόνο μέσα από την αναβαθμισμένη υπηρεσία ηλεκτρονικής γραμματείας που ανέπτυξε το  Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) με ίδια μέσα και δε θα είναι δυνατή η πρόσβαση στο παλιό περιβάλλον.

Η αναβαθμισμένη υπηρεσία επιτρέπει την αποστολή βαθμών από όπου υπάρχει πρόσβαση στο δίκτυο και για να τη χρησιμοποιήσουν τα μέλη ΔΕΠ θα πρέπει:

  1. να διαθέτουν κρυπτογραφική συσκευή:
    - ακαδημαϊκή ταυτότητα με usb card reader (η αίτηση για την απόκτησή της υποβάλλεται από την ιστοσελίδα https://submit-academicid.minedu.gov.gr/) ή
    - μαύρη συσκευή token Safenet
    Η κρυπτογραφική συσκευή θα πρέπει να διαθέτει ενεργό ψηφιακό πιστοποιητικό τύπου Class A. Μπορεί να γίνει έλεγχος αν η ακαδημαϊκή ταυτότητα διαθέτει ενεργό ψηφιακό πιστοποιητικό ακολουθώντας τις οδηγίες για έλεγχο πιστοποιητικού στην ακαδημαϊκή ταυτότητα. Εάν δεν διατίθεται ενεργό ψηφιακό πιστοποιητικό, θα πρέπει να γίνει επίσκεψη στο σημείο εξυπηρέτησης χρηστών του ΚΗΔ μαζί με την κρυπτογραφική συσκευή (με τους απαραίτητους κωδικούς/ΡΙΝ) και με αποδεικτικό της ταυτότητας του κατόχου (αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης),
  2. να είναι εγκατεστημένος ο πλοηγός Google Chrome στον υπολογιστή,
  3. να ρυθμιστεί ο υπολογιστής σύμφωνα με τις οδηγίες ρύθμισης. Οι οδηγίες αφορούν υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows. Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση χρηστών για να λάβετε τις κατάλληλες οδηγίες αν διαθέτετε υπολογιστή με άλλο λειτουργικό σύστημα.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των μελών ΔΕΠ το ΚΗΔ, σε συνεργασία με τους Προέδρους και τις Γραμματείες των Τμημάτων, προγραμματίζει ενημερωτικές παρουσιάσεις στα τμήματα του ΑΠΘ ενώ αναλυτικές οδηγίες για την αποστολή βαθμολόγιων υπάρχουν στο εγχειρίδιο χρήσης της υπηρεσίας.