Νέα εφαρμογή sis.auth.gr διδασκόντων

Τύπος Ενημέρωσης 
Η αναβαθμισμένη υπηρεσία ηλεκτρονικής γραμματείας διδασκόντων είναι διαθέσιμη μέσα από την ιστοσελίδα sis.auth.gr/new.

Η νέα εφαρμογή δεν απαιτεί εγκατάσταση Java καθώς και σύνδεση VPN ενώ η αποστολή βαθμών μπορεί να γίνει από οπουδήποτε.

Επισημαίνουμε ότι:

 1. Αν ποτέ μέχρι σήμερα ένας/μία διδάσκων/διδάσκουσα δεν είχε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία ηλεκτρονικής γραμματείας θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πριν χρησιμοποιήσει την αναβαθμισμένη υπηρεσία
 2. Προς το παρόν η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μόνο για περιβάλλον Windows και με τον πλοηγό Google Chrome, αλλά είναι σε εξέλιξη εργασίες για τη διαθεσιμότητά της σε λειτουργικά OSX και Linux.

Για να αποστείλει βαθμολόγια ένας διδάσκων θα πρέπει:

 1. να διαθέτει κρυπτογραφική συσκευή:
  • ακαδημαϊκή ταυτότητα με usb card reader ή
  • μαύρη συσκευή token Safenet
  με ​αποθηκευμένο ενεργό ψηφιακό πιστοποιητικό τύπου Class A (έλεγχος πιστοποιητικού στην ακαδημαϊκή ταυτότητα).
 2. να διαθέτει τον πλοηγό Google Chrome
 3. να ακολουθήσει αρχικά τις οδηγίες ρύθμισης του υπολογιστή σας
Αναλυτικές οδηγίες για την αποστολή βαθμολόγιων υπάρχουν στο εγχειρίδιο χρήσης.

Η νέα εφαρμογή αναπτύχθηκε με ίδια μέσα του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ευελπιστούμε ότι θα λύσει πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε, τεχνικοί και διδάσκοντες, με την παλιά εμπορική εφαρμογή αποστολής ηλεκτρονικών βαθμολόγιων.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη και η προηγούμενη εφαρμογή μέσω της ιστοσελίδας sis.auth.gr.

Η συμβολή των διδασκόντων στη βελτίωση της υπηρεσίας είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να αναφέρονται στην εξυπηρέτηση χρηστών του ΚΗΔ τυχόν σφάλματα ή σχόλια που βοηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση.