Δηλώσεις εγγραφής εαρινού εξαμήνου 2015-2016

Τύπος Ενημέρωσης 

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με απόφαση της συνεδρίασης της Συγκλήτου με αριθμό 2922/12-2-2016, η προθεσμία δηλώσεων εγγραφής του εαρινού εξαμήνου 2015-2016 ορίζεται από τις 15 Φεβρουαρίου 2016 έως και τις 11 Μαρτίου 2016.

Η δήλωση εγγραφής εξαμήνου είναι υποχρεωτική για τους προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υποβάλλεται ηλεκτρονικά από αυτό το εξάμηνο μέσα από το νέο περιβάλλον ηλεκτρονικής γραμματείας sis.auth.gr.
Μετά την είσοδο στο περιβάλλον, επιλέγουμε Δήλωση > Εξαμήνου και ολοκληρώνουμε τη δήλωση επιλέγοντας Υποβολή (αναλυτικές οδηγίες).

Εναλλακτικά, η δήλωση εγγραφής εξαμήνου μπορεί να υποβληθεί από την ιστοσελίδα m.auth.gr ή από την εφαρμογή για κινητά ΑΠΘ mobile (διαθέσιμη σε android).
Επιλέγουμε Ηλεκτρονική Γραμματεία και, αφού δώσουμε τα στοιχεία του ιδρυματικού μας λογαριασμού, επιλέγουμε Δήλωση εγγραφής εξαμήνου.

Διευκρινίζεται ότι οι προπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας μπορούν να υποβάλουν δήλωση εγγραφής εξαμήνου μόνο μέσα από το περιβάλλον m.auth.gr