Εκπαίδευση σε θέματα αναγνωρισμένων ψηφιακών υπογραφών (5ος κύκλος)

Τύπος Ενημέρωσης 

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στις νέες επαναλήψεις του εκπαιδευτικού προγράμματος με αντικείμενο τη χρήση αναγνωρισμένων ψηφιακών υπογραφών που έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου (14:00-15:30) και την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου (14:00-15:30).

Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται στην Κεντρική Νησίδα Υπολογιστών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη που ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό του ΑΠΘ.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα σεμινάρια και τις προϋποθέσεις συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στη σχετική ανακοίνωση.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε:
- ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση seminars@it.auth.gr
- τηλεφωνικά, στον αριθμό 2310 99 9000
- μέσω τηλεομοιοτυπίας, στον αριθμό 2310 99 9100