Διακοπή λειτουργίας Κεντρικών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΑΠΘ

Τύπος Ενημέρωσης 
Από την Παρασκευή 22/1 στις 12:30μμ έως την Κυριακή 24/1 και ώρα 5:00μμ, με βάση σχετική ενημέρωση της Τεχνικής Υπηρεσίας, θα πραγματοποιηθεί τριήμερη προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης στα  κτίρια της Σχολής Θετικών Επιστημών (κτίρια Χημείου, κτίρια ΦΜΣ και κτίριο Βιολογικού) προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης-ανακατασκευής Υποσταθμών Μέσης Τάσης. Η διακοπή επηρεάζει το κεντρικό Datacenter του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και κατά συνέπεια τη λειτουργία των κεντρικών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.

To κεντρικό Datacenter προστατεύεται με Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Γεννήτρια ρεύματος), δεν παρέχεται όμως στο ΚΗΔ εγγύηση για τη συνεχή λειτουργία της γεννήτριας για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Για το λόγο αυτό και με στόχο τόσο την προστασία κρίσιμων δεδομένων από το ενδεχόμενο "κατάρρευσης", όσο και τη διατήρηση σε λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών, το ΚΗΔ ενεργοποίησε ένα σχέδιο εκτάκτων αναγκών που προβλέπει μεταφορά υπηρεσιών σε εφεδρικό Datacenter.

Λόγω περιορισμού υπολογιστικών πόρων στο εφεδρικό Datacenter και λόγω μεσολάβησης Σαββατοκύριακου, έγινε επιλογή των πιο κρίσιμων υπηρεσιών για μεταφορά. Οι υπηρεσίες που δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακων, θα διακοπούν για προληπτικούς λόγους.

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι μετακινήσεις υπηρεσιών και ενδεχομένως θα διαπιστώσατε μικροδιακοπές ή άλλες καθυστερήσεις στην απόκριση. Το εφεδρικό Datacenter διαθέτει υποδεέστερο εξοπλισμό όσον αφορά τους υπολογιστικούς πόρους και είναι αναμενόμενο να υπάρχουν καθυστερήσεις στην απόκριση όλων των υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής, δεν θα λειτουργούν:
• Ηλεκτρονική Γραμματεία - sis.auth (δηλώσεις μαθημάτων, Φοιτητολόγιο, υποβολή βαθμολογίων)
• Υπηρεσίες απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω Windows Terminal Server
• Προσωπικός αποθηκευτικός χώρος σε κεντρικές νησίδες υπολογιστών
• Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ΑΠΘ - docs.auth
• Υπηρεσίες Legacy Cloud - myfiles.auth, sharedFolders.auth
• Προσωπικοί δυναμικοί ιστοχώροι - webpages.auth
• Προσωπικά ιστολόγια - blogs.auth
• Worker Nodes της Πλεγματικής Υποδομής GRID
• Αποθηκευτικός χώρος προς εικονικούς εξυπηρετητές τρίτων
• Κεντρική Υπηρεσία Backup προς τρίτους

Σε περίπτωση προβλήματος της γεννήτριας του Κεντρικού Datacenter, δεν θα λειτουργούν επιπρόσθετα:
• Η υπηρεσία φιλοξενίας ιστοχώρων μονάδων - hosted.auth
• Ανοικτά μαθήματα - opencourses.auth
• Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΑΠΘ - elearning.auth
• Σύστημα Τηλεδιασκέψεων ΑΠΘ - webconf.auth
• Υπηρεσίες Cloud - mycloud.auth
• Τηλεφωνία IP μέσω SIP
• Σύστημα έκδοσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών
• Εικονικές Υποδομές προς τρίτους
• Συνδέσεις τηλεφωνίας και δεδομένων όλων των εξωκειμένων μονάδων (πλην της τηλεφωνίας στα Νοσοκομεία Παπαγεωργίου και Δερματικών & Αφροδισίων Νόσων που θα δεν επηρεάζεται)
• Η κύρια και η 1η εφεδρική σύνδεση με το Internet. Η κίνηση θα δρομολογηθεί από τη 2η εφεδρική σύνδεση.

Οι υπόλοιπες υπηρεσίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν στα πλαίσια των δυνατοτήτων και των υπολογιστικών πόρων του εφεδρικού datacenter.

Η αποκατάσταση των υπηρεσιών θα γίνει σταδιακά αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Για τον ακριβή χρόνο αποκατάστασης θα ενημερώνεστε μέσω του σχετικού τεχνικού δελτίου που θα επικαιροποιείται καθόλη τη διάρκεια των εργασιών.