Υπηρεσίες Cloud Google και Microsoft για εκπαιδευτικά ιδρύματα

Τύπος Ενημέρωσης 

    

Μπορείτε πλέον να αξιοποιήσετε τις δωρεάν cloud υπηρεσίες τρίτων παρόχων που προσφέρουν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα οι εταιρείες Google και Microsoft, συμπληρωματικά με τις υπηρεσίες του ΚΗΔ που φιλοξενούνται στις υποδομές του ιδρύματος.

Τα προγράμματα των εταιρειών είναι δυναμικά και διαρκώς προσθέτονται/αφαιρούνται διάφορες υπηρεσίες. Αναλυτικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρονται σήμερα μπορείτε να βρείτε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες (Google Apps for Education, Microsoft Office365 Education)

Επισημαίνεται ότι μέσω ειδικής συμφωνίας του ΑΠΘ με την εταιρία Microsoft, παρέχονται και οι Desktop Εκδόσεις του Microsoft Office Pro Plus (Office 2013), τις οποίες μπορούν να εγκαταστήσουν οι δικαιούχοι (μέλη του ΑΠΘ με ενεργή ακαδημαϊκή ιδιότητα) σε συγκεκριμένο αριθμό προσωπικών υπολογιστών.

Ακολουθούν σύντομες οδηγίες για τη χρήση των υπηρεσιών:

  1. Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε υπηρεσία θα πρέπει  να την ενεργοποιήσετε μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης του ιδρυματικού σας λογαριασμού accounts.auth.gr πηγαίνοντας στην ενότητα Άλλες υπηρεσίες.
  2. Μετά την ενεργοποίηση, αποκτάτε μια νέα Ταυτότητα χρήστη που έχει τη μορφή <ιδρυματικό username>@gapps.auth.gr (για τις υπηρεσίας Google) και <ιδρυματικό username>@office365.auth.gr (για τις υπηρεσίες Office365)

Αναλυτικότερες οδηγίες για την ενεργοποίηση και χρήση των υπηρεσιών υπάρχουν στις ιστοσελίδες Google Apps for Education και Microsoft Office365 Education

Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υποστηρίζει τις υπηρεσίες σε επίπεδο πρόσβασης. Παράλληλα, ανάλογα με το βαθμό αξιοποίησης τους, θα συγκεντρώνει κατά διαστήματα τις ερωτήσεις σας, θα δημιουργεί τα κατάλληλα εγχειρίδια και θα εμπλουτίζει τον ειδικό χώρο των Συχνών Ερωτήσεων.