Σεμινάρια εκπαίδευσης σε θέματα ψηφιακών υπογραφών

Τύπος Ενημέρωσης 
Ολοκληρώθηκαν οι πρώτοι κύκλοι επαναλήψεων για τα σεμινάρια εκπαίδευσης σε θέματα ψηφιακών υπογραφών. Σας ενημερώνουμε ότι το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο στο περιβάλλον https://opencourses.auth.gr/courses/OTHER125/.

Νέοι κύκλοι των σεμιναρίων θα επαναληφθούν στις αρχές του 2016.