Διοργάνωση συνεδρίου EUNIS 2016

Τύπος Ενημέρωσης 

Το ΑΠΘ θα φιλοξενήσει τον προσεχή Ιούνιο το 22o συνέδριο του ευρωπαϊκού οργανισμού EUNIS (European UNiversity Information Systems). Ο οργανισμός δημιουργήθηκε το 1993 και πλέον συμμετέχουν σ’αυτόν περισσότερα από 120 ιδρύματα  και 19 εθνικοί φορείς διαχείρισης ακαδημαϊκών δικτύων από 30 ευρωπαϊκές χώρες. Σκοπός του EUNIS είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη υποδομών και στην παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ υψηλής ποιότητας στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Στο διάστημα 27-29 Νοεμβρίου 2015 τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού επισκέφθηκαν τη Θεσσαλονίκη και ενημερώθηκαν από τα στελέχη του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την πρόοδο των εργασιών προετοιμασίας του συνεδρίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας υπογράφηκε το μνημόνιο συνεργασίας για τη διοργάνωση του συνεδρίου μεταξύ των δύο οργανισμών από τον Πρύτανη του ΑΠΘ Καθηγητή Περικλή Μήτκα  και  τον Πρόεδρο του EUNIS  Pekka Kähkipuro, Director of IT at Aalto University.