Νέες επαναλήψεις σεμιναρίων σε θέματα ψηφιακών υπογραφών (4ος κύκλος)

Τύπος Ενημέρωσης 
Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στις νέες επαναλήψεις του σεμιναρίου που έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου (14:00-15:30) και την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου (14:00-15:30).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη που ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό του ΑΠΘ.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα σεμινάρια και τις προϋποθέσεις συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στη σχετική ανακοίνωση.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε:
- ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση seminars@it.auth.gr
- τηλεφωνικά, στον αριθμό 2310 99 9000
- μέσω τηλεομοιοτυπίας, στον αριθμό 2310 99 9100