Νέα δυνατότητα διατήρησης ιδρυματικού λογαριασμού για τους απόφοιτους ΑΠΘ

Τύπος Ενημέρωσης 
Οι απόφοιτοι μπορούν πλέον να διατηρήσουν για πάντα τον ιδρυματικό λογαριασμό που χρησιμοποιούσαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο ΑΠΘ.

Η δυνατότητα παρέχεται στο εξής σε όλους τους απόφοιτους ΑΠΘ (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες) με δικαίωμα χρήσης των παρακάτω ηλεκτρονικών υπηρεσιών:

  •     διατήρηση πανεπιστημιακού email. Διατήρηση της διεύθυνσης email που χρησιμοποιούσαν στο ΑΠΘ με προώθηση σε κάποια άλλη διεύθυνσή τους εξασφαλίζοντας την αδιάλλειπτη επικοινωνία με όσους γνωρίζουν το πανεπιστημιακό τους email.
  •     χρήση της πύλης αποφοίτων. Η είσοδος πραγματοποιείται με τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού αφού αποφοιτήσουν.
  •     χρήσης των υπηρεσιών της ΔΑΣΤΑ (Δομή απασχόλησης και σταδιοδρομίας). Η είσοδος πραγματοποιείται με τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού.


Περισσότερες λεπτομέρειες θα λάβουν σε ενημερωτικά μηνύματα που αποστέλλονται κατά την αποφοίτησή τους, από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Τα διάφορα στάδια λογαριασμού φοιτητή και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που μπορούν να χρησιμοποιούν σε καθένα από αυτά περιγράφονται αναλυτικά σε αυτή την ιστοσελίδα.