Διακοπή (end of life) υπηρεσίας dial-up

Τύπος Ενημέρωσης 
Η τεχνολογική εξέλιξη προσφέρει νέες λύσεις, που προσφέρουν αναβαθμισμένη ποιότητα επικοινωνίας, καθιστώντας ταυτόχρονα κάποιες παλαιότερες τεχνολογίες σε αχρησία.

Έτσι, διακόπηκε οριστικά η παροχή της υπηρεσίας εξ αποστάσεως πρόσβασης στο δίκτυο του ΑΠΘ με χρήση αναλογικού modem ή ISDN σύνδεσης, γνωστή ως "dial-up service". Η υπηρεσία, κατά το παρελθόν είχε φθάσει να έχει δυναμικότητα εξυπηρέτησης 270 ταυτόχρονων κλήσεων. Με τη διείσδυση του ADSL κατά κύριο λόγο και των κινητών επικοινωνιών δεδομένων (3G, 4G) δευτερευόντως, η χρήση της υπηρεσίας συνεχώς έφθινε και τους τελευταίους μήνες η χρήση ήταν μηδαμινή.