Παράταση προθεσμίας δηλώσεων εγγραφής χειμερινού εξαμήνου 2015-2016

Τύπος Ενημέρωσης 

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προσθεσμία δηλώσεων εγγραφής χειμερινού εξαμήνου 2015-2016 για τους προπτυχιακούς φοιτητές μέχρι τις 16 Νοεμβρίου στις 16:00.

Η δήλωση εγγραφής εξαμήνου είναι υποχρεωτική για τους προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υποβάλλεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα m.auth.gr ή από την εφαρμογή για κινητά ΑΠΘ mobile (διαθέσιμη σε android).

Η διαδικασία είναι η εξής:

Επιλέγουμε Ηλεκτρονική Γραμματεία και, αφού δώσουμε τα στοιχεία του ιδρυματικού μας λογαριασμού, επιλέγουμε Δήλωση εγγραφής εξαμήνου

Περισσότερες οδηγίες υπάρχουν στο εγχειρίδιο της εφαρμογής