Προμήθεια αδειών λογισμικού Mathematica

Τύπος Ενημέρωσης 

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η προμήθεια 300 δυναμικών αδειών του λογισμικού συμβολικών υπολογισμών Mathematica.

Οδηγίες εγκατάστασης και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του λογισμικού.