Νέα έκδοση MATLAB 2015b

Τύπος Ενημέρωσης 

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η αναβάθμιση του λογισμικού MATLAB στη νέα έκδοση 2015b.

Σας θυμίζουμε ότι από τον Ιούλιο είναι διαθέσιμες οι παρακάτω άδειες για το MATLAB:
- MATLAB: 50 δυναμικές άδειες
- Simulink: 50 δυναμικές άδειες
- Control System Toolbox: 55 δυναμικές άδειες
- Neural Network Toolbox: 5 δυναμικές άδειες
- Signal Processing Toolbox: 5 δυναμικές άδειες
- Parallel Computing Toolbox: 1 δυναμική άδεια

Οδηγίες εγκατάστασης και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του λογισμικού MATLAB