Αναβάθμιση συστημάτων υποδομής και υπηρεσιών email του ΑΠΘ

Τύπος Ενημέρωσης 

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης των συστημάτων υποδομής email του ΑΠΘ. Οι υπηρεσίες έχουν ενημερωθεί σε νέες εκδόσεις και έχουν μεταφερθεί σε νέο σύστημα 8 εξυπηρετητών, με σκοπό τη διασφάλιση ακόμα μεγαλύτερων επιπέδων ασφάλειας αλλά και αδιάκοπης λειτουργίας.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση στην υπηρεσία λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου lists.auth.gr σε νέα έκδοση προσφέροντας νέες λειτουργίες και ένα πιο εύχρηστο περιβάλλον χρήστη. Οδηγίες δημιουργίας και διαχείρισης μιας λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα βρείτε εδώ.