Προμήθεια λογισμικού κεντρικής διαχείρισης

Τύπος Ενημέρωσης 

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της νέας πολιτικής για την προμήθεια κεντρικά διαχειριζόμενου λογισμικού, έχει ήδη ολοκληρωθεί μέσα στο Α' εξάμηνο 2015 η προμήθεια/ανανέωση αδειών των ακόλουθων λογισμικών:

1. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

 • Ανανέωση συμβολαίου λογισμικού  MATLAB και προμήθεια νέων αδειών
  Πραγματοποιήθηκε η ετήσια ανανέωση του λογισμικού MATLAB ενώ παράλληλα έγινε προμήθεια νέων αδειών Simulink και επιπλέον αδειών Matlab και Control System Toolbox με στόχο την κάλυψη καταγεγραμμένων αναγκών.
  Υπάρχουν πλέον διαθέσιμες οι παρακάτω άδειες:
  • Matlab: 50 δυναμικές άδειες
  • Simulink: 50 δυναμικές άδειες
  • Control System Toolbox: 55 δυναμικές άδειες
  • Neural Network Toolbox: 5 δυναμικές άδειες
  • Signal Processing Toolbox: 5 δυναμικές άδειες
  • Parallel Computing Toolbox: 1 δυναμική άδεια

Οδηγίες εγκατάστασης και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του λογισμικού MATLAB

 • Ανανέωση συμβολαίου λογισμικού SPSS
  Πραγματοποιήθηκε η ετήσια ανανέωση του στατιστικού πακέτου IBM SPSS Statistics.
  Οδηγίες εγκατάστασης και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του SPSS
 • Ανανέωση συμβολαίου λογισμικού Microsoft OVS-ES για τις ακαδημαϊκές μονάδες του ΑΠΘ
  Διενεργήθηκε ο διαγωνισμός και είναι σε φάση κατακύρωσης για την ετήσια ανανέωση των αδειών λογισμικού Microsoft που αφορούν στην χορήγηση αδειών windows και office σε υπολογιστές εκπαιδευτικής χρήσης NON-STEM τμημάτων και χορήγησης office σε υπολογιστές STEM τμημάτων.
  Οδηγίες εγκατάστασης και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του λογισμικού Microsoft

    Στην ίδια κατηγορία λογισμικών που αναμένεται να ανανεωθούν εντός του έτους εντάσσεται το Mathematica, το ArcGIS και το λογισμικό Microsoft OVS-ES (windows και office) για τις διοικητικές μονάδες του ΑΠΘ.

2. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 • Ανανέωση συμβολαίου λογισμικού ANSYS
  Με τη συνεισφορά της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής και του Τμήματος Φυσικής πραγματοποιήθηκε η προμήθεια του λογισμικού ANSYS Multiphysics Campus (10/100), η οποία περιλαμβάνει 100 εκπαιδευτικές δυναμικές άδειες χρήσης και 10 δυναμικές άδειες για έρευνα.
  Τα διαθέσιμα πακέτα είναι:
  • ANSYS Mechanical, ANSYS Fluent, ANSYS CFX, ANSYS Workbench
  • ANSYS Maxwell, ANSYS HFSS, ANSYS Simplorer, ANSYS Designer

Οδηγίες εγκατάστασης και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του λογισμικού ANSYS

    Στην ίδια κατηγορία λογισμικών τέθηκαν στη διαδικασία υποβολής προσφορών και τα λογισμικά eCognition, EVNI+IDL, ATLAS.ti, CABRI για τα οποία όμως δεν υπήρξαν προσφορές που να καλύπτουν το 50% της χρηματοδότησης με βάση τα προβλεπόμενα στη νέα πολιτική.

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες για όλα τα διαθέσιμα λογισμικά μπορείτε να βρείτε εδώ.

Υπενθυμίζουμε τέλος ότι, τα λογισμικά είναι πρωτότυπα πνευματικά έργα, τα οποία προστατεύονται σύμφωνα με το Νόμο 2121/1993 περί προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Η πειρατεία λογισμικού, δηλαδή, η χωρίς άδεια χρήση ενός προγράμματος Η/Υ, στην οποία περιλαμβάνεται η εγκατάσταση, αναπαραγωγή, αντιγραφή και διανομή του επισύρει σοβαρότατες κυρώσεις. Επισημαίνουμε ότι την αποκλειστική ευθύνη της εγκατάστασης λογισμικών που δεν διαθέτουν νόμιμη άδεια χρήσης για ερευνητικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες έχουν οι κάτοχοι των υπολογιστών, ενώ για το λογισμικό που είναι εγκαταστημένο σε εκπαιδευτικές νησίδες υπεύθυνοι είναι οι τοπικοί διαχειριστές.