Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευόμενους φοιτητές

Τύπος Ενημέρωσης 

Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) του Α.Π.Θ. προτίθεται να απασχολήσει προπτυχιακούς φοιτητές για 15 ώρες ανά εβδομάδα. Μετά από δεκάμηνη περίοδο οι θέσεις οδηγούν σε χορήγηση σχετικής βεβαίωσης. Εφόσον υπάρξουν διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι, οι θέσεις μπορούν μελλοντικά να οδηγήσουν σε υποτροφία μετά από επιλογή.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να βρίσκονται από το 1ο ως και το προτελευταίο έτος των σπουδών τους και να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα. Γνώσεις και εμπειρία σε διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων  είναι επιθυμητή αλλά όχι απαιτούμενη. Συνεκτιμώνται ακαδημαϊκές επιδόσεις, εμπειρία όπως προκύπτει από βιογραφικό, συνέντευξη και τυχόν συστάσεις.

Οι επιλεχθέντες θα ενταχθούν στο τμήμα Υπολογιστικών Υποδομών του ΚΗΔ σε χρονική περίοδο που θα καθορισθεί ανάλογα με τις ανάγκες του.

Το Τμήμα Υπολογιστικών Υποδομών ασχολείται με όλα τα θέματα που αφορούν στις υπολογιστικές υποδομές του ΚΗΔ (Datacenters για υπηρεσίες παραγωγής, σταθμοί εργασίας), διαχειρίζεται τις  βασικές υπηρεσίες που σχετίζονται με κρίσιμες βασικές υποδομές (δηλαδή DNS, DHCP, VPN, authentication & authorization), καθώς και θέματα που αφορούν τη λειτουργία των κεντρικών web servers και της ιδρυματικής υπηρεσίας e-mail. Οι φοιτητές που θα απασχοληθούν σ’αυτό θα εμπλακούν σε όσο το δυνατόν περισσότερες δραστηριότητες, αποκτώντας ένα ευρύ φάσμα εμπειριών σε θέματα υπολογιστικών υποδομών.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Θετικών Επιστημών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή 8 Μαϊου σύντομο Βιογραφικό σημείωμα, κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας και συμπληρωμένη τη συνημμένη «Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» στη διεύθυνση admin@it.auth.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Καλαμποκίδου, admin@it.auth.gr, 2310998479.

Oι ενδιαφερόμενοι ενδέχεται να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη, που θα δοθεί στην Κεντρική Νησίδα Υπολογιστών ΑΠΘ στο ισόγειο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, σε Επιτροπή του ΚΗΔ, την Παρασκευή 15 Μαϊου στις 10.00 πμ.