Υποβολή αιτήσεων για το δεύτερο σεμινάριο ArcGIS

Τύπος Ενημέρωσης 



Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για το δεύτερο σεμινάριο της 24ης σειράς σεμιναρίων χρήσης ArcGIS.

ΚΗΔ-502 Προχωρημένα θέματα στη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS (ArcGIS II),  Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015 - Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015, 09:00-14:00

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, Διοικητικοί υπάλληλοι και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Η επιλογή των αιτήσεων γίνεται με βάση τη σειρά υποβολής της αίτησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο σεμινάριο ArcGIS ΙΙ είναι να έχει προηγηθεί η παρακολούθηση του ArcGIS I.

Αίτηση συμμετοχής μπορείτε να υποβάλετε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για την 24η σειρά σεμιναρίων χρήσης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών μπορείτε να βρείτε στη σχετική ανακοίνωση.