Αναβάθμιση δικτύου ασύρματης πρόσβασης στις Φοιτητικές Εστίες

Τύπος Ενημέρωσης 

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ για την αναβάθμιση των δικτυακών υποδομών, ολοκληρώθηκε στις 3/2/2015 η εγκατάσταση προηγμένου εξοπλισμού ασύρματης πρόσβασης στις Α΄, Β΄ και Γ΄ Φοιτητικές Εστίες, αναβαθμίζοντας με αυτό τον τρόπο την ποιότητα της συνδεσιμότητας των φοιτητών που διαμένουν στις Εστίες.

Τον εξοπλισμό - 70 wireless access points - παρείχε στο ΑΠΘ το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ ΕΔΕΤ και ΑΠΘ με στόχο την αναβάθμιση και επέκταση της χρήσης του ασύρματου δικτύου eduroam.
 

Περισσότερες πληροφορίες για το eduroam από τα web sites www.eduroam.gr και www.eduroam.org
Περισσότερες πληροφορίες για την ασύρματη πρόσβαση στο δίκτυο του ΑΠΘ
Στατιστικά χρήσης δικτύου ασύρματης πρόσβασης Φοιτητικών Εστιών