Νέος κύκλος σεμιναρίων ArcGIS

Τύπος Ενημέρωσης 

Το ΚΗΔ στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού του ΑΠΘ, διοργανώνει σε συνεργασία με τον επίσημο αντιπρόσωπο του ArcGIS στην Ελλάδα Marathon Data Systems, την 24η σειρά σεμιναρίων χρήσης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν από πιστοποιημένους εκπαιδευτές της Marathon Data Systems με την τεχνική επίβλεψη του ΚΗΔ στην Κεντρική Νησίδα Υπολογιστών του ΑΠΘ (ισόγειο Κεντρικής Βιβλιοθήκης), και είναι δωρεάν για τους συμμετέχοντες. Το κάθε σεμινάριο είναι τριήμερο και έχει διάρκεια 15 ωρών.

ΚΗΔ-501 Εισαγωγή στη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS (ArcGIS I),  Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015 - Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015, 09:00-14:00

ΚΗΔ-502 Προχωρημένα θέματα στη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS (ArcGIS II),  Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015 - Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015, 09:00-14:00

ΚΗΔ-503 ArcGIS Extensions Spatial Analyst - 3D Analyst (ArcGIS III),  Δευτέρα 27 Απριλίου 2015 - Τετάρτη 29 Απριλίου 2015, 09:00-14:00

Το ArcGIS είναι  ένα από τα πιο διαδεδομένα λογισμικά για Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS). Χρησιμοποιείται σε μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών οι οποίες περιλαμβάνουν σχεδιασμό, ανάλυση, διαχείριση και καταγραφή γεωγραφικών συστημάτων, environmental management, land planning, vehicle tracking κ.α. Για τα σεμινάρια θα χρησιμοποιηθούν οι δυναμικές άδειες του ArcGIS στο ΑΠΘ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, Διοικητικοί Υπάλληλοι και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Η επιλογή των αιτήσεων γίνεται με βάση τη σειρά υποβολής της αίτησης.

Αίτηση για το πρώτο σεμινάριο ΚΥΤΠ-501 ArcGIS I μπορείτε να κάνετε εδώ

Αίτηση για τα επόμενα σεμινάρια θα μπορείτε να κάνετε περίπου 2 με 3 εβδομάδες πριν την έναρξη τους. Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στην σελίδα μας.