Νέα υπηρεσία e-billing για τους προσωπικούς κωδικούς χρέωσης τηλεφωνίας

Τύπος Ενημέρωσης 

Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σας ενημερώνει ότι πλέον έχετε την δυνατότητα μέσα από το accounts.auth.gr, να βλέπετε στοιχεία που σχετίζονται με τους προσωπικούς σας κωδικούς χρεώσεων τηλεφωνίας. Συγκεκριμένα, μέσα από το μενού Άλλες υπηρεσίες > Ε-billing - Προσωπικός κωδικός χρέωσης τηλεφωνίας, μπορείτε να δείτε τους κωδικούς που έχετε υπό την ευθύνη σας, καθώς και την κατάσταση του καθενός από αυτούς όσον αφορά:

  • Τις δωρεάν μονάδες που δικαιούστε
  • Τις μονάδες που έχουν καταναλωθεί από την αρχή του διμήνου
  • Τις δωρεάν μονάδες που απομένουν μέχρι το τέλος του διμήνου
  • Την υπέρβαση που έχει προκύψει εάν έχετε ξεπεράσει τις δωρεάν μονάδες σας
  • Τις συνολικές οφειλές από εκκρεμείς λογαριασμούς

Mε την παραπάνω υπηρεσία του ΚΗΔ που κατέστη δυνατή μετά από την πλήρη αναβάθμιση των πληροφοριακών μας συστημάτων, ικανοποιείται το πάγιο αίτημα της ακαδημαϊκής κοινότητας να μπορεί να ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή για την τρέχουσα κατανάλωση των δικαιούμενων δωρεάν μονάδων, καθώς και για το τρέχον ύψος του λογαριασμού που εκδίδεται μετά το τέλος κάθε διμήνου.

Επίσης, μέσα από την παραπάνω υπηρεσία, μπορείτε να δείτε την τρέχουσα κατάσταση όλων των λογαριασμών που έχουν εκδοθεί, για κάθε κωδικό που έχετε υπό την ευθύνη σας, ώστε ανά πάσα στιγμή να γνωρίζετε ποιες είναι οι οφειλές σας και ποιες περιόδους χρήσης αφορούν.