Ενεργοποίηση περιορισμού ανώνυμης SMTP κίνησης στο ΑΠΘ

Τύπος Ενημέρωσης 

Σε συνέχεια των σχετικών ανακοινώσεων (26-6-2014, 18-11-2014), σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο περιορισμός κίνησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από/προς το Δίκτυο Δεδομένων του ΑΠΘ με ανώνυμο τρόπο. Σε τεχνικούς όρους:

  • περιορίστηκε η δυνατότητα των υπολογιστών του ΑΠΘ (πλην των εξαιρέσεων) να συνδέονται με εξυπηρετητές του Internet στην θύρα 25/tcp (SMTP)
  • περιορίστηκε η δυνατότητα των υπολογιστών του ΑΠΘ (πλην των εξαιρέσεων) να δέχονται συνδέσεις από το Internet προς την θύρα 25/tcp τους (SMTP)

Ο συγκεκριμένος περιορισμός θα βοηθήσει σημαντικά στη μείωση της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam) και θα βελτιώσει τη διεθνή κατάταξη (reputation) των εξυπηρετητών e-mail του ΑΠΘ προς όφελος όλων των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.

Όσοι χρήστες μέσα από το δίκτυο του ΑΠΘ (155.207.0.0/16, 192.104.147.0/24) χρησιμοποιείτε mail server άλλου φορέα (εκτός ΑΠΘ) για εξερχόμενη αλληλογραφία, βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείται η θύρα 25 στις ρυθμίσεις εξερχόμενης αλληλογραφίας.

Όσοι διαχειριστές μέσα στο δίκτυο του ΑΠΘ (155.207.0.0/16, 192.104.147.0/24) χρησιμοποιείτε mail ή list server για παραλαβή και αποστολή μηνυμάτων, θα πρέπει να αιτηθείτε να καταχωριστούν ειδικές εγγραφές στο DNS (MX records), ώστε να εξαιρεθούν. Για τη διευκόλυνσή σας, έχει δημιουργηθεί ηλεκτρονική αίτηση, η οποία μπορεί να υποβληθεί μόνο από μόνιμο προσωπικό στο ΑΠΘ και στην οποία θα πρέπει να αιτιολογείται η λειτουργία του mail ή list server.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στην εξυπηρέτηση χρηστών του ΚΗΔ.