Στείλτε εύκολα και γρήγορα email στους φοιτητές σας

Τύπος Ενημέρωσης 

Ως διδάσκων, μέσα από το m.auth.gr μπορείτε να στείλετε, εύκολα και γρήγορα, μηνύματα είτε στο σύνολο των φοιτητών που έχουν επιλέξει κάποιο μάθημά σας, είτε σε μεμονωμένους φοιτητές.

Για να αξιοποιήσετε άμεσα τη συγκεκριμένη λειτουργικότητα ακολουθήστε τα τρία βήματα που περιγράφονται  στον οδηγό μας.