Σεμινάριο για το λογισμικό ENVI

Τύπος Ενημέρωσης 

Tο ΚΗΔ, στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού του ΑΠΘ, διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρεία Marathon Data Systems σεμινάριο με θέμα:

  Λογισμικό Ανάλυσης και Επεξεργασίας εικόνας ENVI - Διασύνδεση με το ArcGIS

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένους εκπαιδευτές της εταιρείας με την τεχνική επίβλεψη του ΚΗΔ στην Κεντρική Νησίδα Υπολογιστών στο Ισόγειο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, ώρα 10:00-15:00,  και είναι δωρεάν για τους συμμετέχοντες.

 Το λογισμικό ENVI  βρίσκει εφαρμογή σε όλους τους τομείς που αξιοποιούν την τηλεπισκόπηση όπως Γεωλογία, Γεωπονία, Δασολογία, Χωροταξία, Φωτογραμμετρία, Χαρτογραφία, Υδρολογία, Κτηματολόγιο.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, διοικητικοί υπάλληλοι και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Η επιλογή των αιτήσεων γίνεται με βάση τη σειρά υποβολής της αίτησης.

Αίτηση για το σεμινάριο μπορείτε να κάνετε εδώ.