Αναβάθμιση και επέκταση δικτύου Αγροκτήματος

Τύπος Ενημέρωσης 

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την αναβάθμιση των δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών, στις 13/11/2014, αναβαθμίστηκε η δικτυακή σύνδεση του Αγροκτήματος του ΑΠΘ με το υπόλοιπο δίκτυο του ΑΠΘ και κατ' επέκταση με το Internet από 100 Mbps (Megabits per second) σε 1 Gbps (Gigabit per second), σε συνέχεια της πρώτης φάσης εργασιών αναβάθμισης που ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2014. Η σύνδεση παρέχεται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), αδαπάνως για το ΑΠΘ.

Ταυτόχρονα, συνδέθηκαν στο campus δίκτυο του Αγροκτήματος, άλλα 6 κτίρια, αυξάνοντας τον αριθμό των διασυνδεδεμένων κτιρίων του Αγροκτήματος στα 19.

Η νέα αναβάθμιση και η επέκταση του δικτύου στα 6 επιπλέον κτίρια κατέστησαν εφικτές μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης νέου δικτυακού εξοπλισμού.